Privacybeleid


Wie zijn wij?


Onze website is: www.sosfollowers.nl.


Gebruik van verzamelde persoonlijke gegevens


Statistieken en gebruikersmetingen


Google Analytics, waarvan u het cookiebeleid kunt vinden door op de volgende link te klikken: https://policies.google.com/privacy


Sms en meldingen


Door u te abonneren op sms-meldingen stemt u ermee in regelmatig automatische berichten te ontvangen op het opgegeven telefoonnummer. Toestemming is geen voorwaarde voor aankoop. Antwoord STOP om u af te melden. Msg & Data-tarieven kunnen van toepassing zijn.


Gebruik van uw persoonlijke gegevens


SOS FOLLOWERS kan uw persoonlijke informatie verwerken:

(a) met als doel u de gevraagde informatie of diensten te verstrekken; en/of

(b) met als doel informatie te verzamelen waarmee we onze website, producten en diensten kunnen verbeteren (onder andere via cookies); en/of

(c) met als doel contact met u op te nemen over verschillende bedrijfsgerelateerde evenementen.


Servicepartners


We kunnen gebruikmaken van de expertise van externe partners ("Servicepartners"), die bedrijven of individuen kunnen zijn, om ons te ondersteunen bij het beheer en de werking van onze service, om de service namens ons te laten functioneren, om activiteiten met betrekking tot de service uit te voeren, of om ons te helpen beoordelen hoe onze service wordt gebruikt. Deze servicepartners hebben alleen toegang tot uw persoonlijke informatie voor zover dit strikt noodzakelijk is om taken namens ons uit te voeren, en ze zijn wettelijk verplicht om deze informatie niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.


Bewaartermijnen van uw gegevens


Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de bijbehorende metadata voor onbepaalde tijd bewaard. Dit zorgt ervoor dat toekomstige opmerkingen automatisch worden herkend en goedgekeurd in plaats van in de moderatiewachtrij te blijven staan.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien mogelijk), slaan we ook de persoonlijke gegevens op die ze in hun profiel hebben verstrekt. Alle gebruikers kunnen op elk moment hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen (met uitzondering van hun gebruikersnaam). Ook de beheerders van de website kunnen deze informatie bekijken en wijzigen.


Uw rechten met betrekking tot uw gegevens


Als u een account heeft of opmerkingen op de website heeft achtergelaten, kunt u een verzoek indienen om een bestand te ontvangen met alle persoonlijke gegevens die we over u hebben, inclusief de gegevens die u ons heeft verstrekt. U kunt ook verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd. Dit heeft geen betrekking op gegevens die we om administratieve, wettelijke of beveiligingsredenen moeten bewaren.


Overdracht van uw persoonlijke gegevens


In bepaalde situaties kan sosfollowers.nl verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of om te reageren op een geldig verzoek van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of overheidsinstantie).

Wettelijke verplichtingen sosfollowers.nl kan uw persoonlijke gegevens delen als zij te goeder trouw van mening is dat dit nodig is om:

- Te voldoen aan een wettelijke verplichting

- De rechten of eigendommen van sosfollowers.nl te beschermen en verdedigen

- Onderzoek te doen naar mogelijke overtredingen met betrekking tot de service

- De veiligheid van gebruikers van de service of het publiek te waarborgen

- Potentiële juridische aansprakelijkheid te voorkomen Gegevensintegriteit


Het behoud van uw gegevens is een prioriteit voor ons.


Het is echter belangrijk op te merken dat geen enkele methode van digitale verzending of opslag volledig veilig is. Hoewel we alle redelijkerwijs commerciële middelen inzetten om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.


Financiële transacties


We kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen onze service. In dat geval maken we gebruik van diensten van externe betalingsplatforms.

We bewaren geen gegevens met betrekking tot uw betaalmethode. Deze informatie wordt rechtstreeks verzonden naar onze betalingsplatforms en het gebruik ervan wordt gereguleerd door het privacybeleid van die platforms. Deze betalingsplatforms voldoen aan de PCI-DSS-normen, opgesteld door de Payment Card Industry Security Standards Council, een gezamenlijk initiatief van grote bedrijven in de sector zoals Visa, Mastercard, American Express en Discover. De PCI-DSS-normen zorgen voor een veilige verwerking van betalingsinformatie.