CGV / KGU


CGV - Algemene verkoopvoorwaarden (AVV)


(laatste update: 26/05/2021)

Het gebruik van de diensten die worden geleverd door SOSFOLLOWERS.NL houdt in dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Door u te registreren of onze diensten te gebruiken, erkent u dat u de volgende gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en begrepen, en SOSFOLLOWERS.NL kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verliezen van gebruikers die de onderstaande gebruiksvoorwaarden niet hebben gelezen. Door een bestelling te plaatsen bij SOSFOLLOWERS, accepteert u automatisch alle onderstaande servicevoorwaarden, ongeacht of u ze leest of niet.


Artikel 1: DOELSTELLINGEN


Deze verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele betrekkingen tussen SOS FOLLOWERS en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de online winkel www.sosfollowers.nl, of de koper nu een professional of consument is. De aankoop van een product via deze website impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden door de koper. Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn aanvaard door SOS FOLLOWERS. We behouden ons het recht voor om op elk moment deze verkoopvoorwaarden te wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper van toepassing.


Artikel 2: PRIJZEN


De prijzen zijn aangegeven in € (euro) en inclusief btw.
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (evenals elk deel of elke inhoud van de Service) te wijzigen of te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet verantwoordelijk jegens u of een andere derde partij voor eventuele prijswijzigingen, opschorting of onderbreking van de Service.


Artikel 3: PRODUCTEN OF DIENSTEN


Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn op onze website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn.
We behouden ons het recht voor om, zonder verplicht te zijn dit te doen, de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon en in een geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheid van elk product of dienst dat we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen van producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod van een dienst of product op deze site is nietig waar de wet dit verbiedt.

U zult de website SOSFOLLOWERS alleen gebruiken op een manier die alle overeenkomsten respecteert die u hebt gesloten met Instagram/facebook/twitter/youtube/andere socialemediaplatforms op hun individuele pagina's met servicevoorwaarden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of andere goederen die u heeft verkregen of gekocht, zal voldoen aan uw verwachtingen, noch dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd. Vanwege updates van Instagram of acties van individuele gebruikers, kunt u verlies van volgers, likes, weergaven, reacties en andere geleverde services op uw account ervaren. In geen geval kan sosfollowers.nl verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke verliezen. Bovendien is het verboden onze services te kopen voor een derde persoon of bedrijf zonder hun toestemming.

SOSFOLLOWERS zal alleen worden gebruikt om uw Instagram/Twitter/Facebook/TikTok-account of uw socialemediarekening te promoten en uw "bekendheid" te vergroten.

We garanderen niet dat uw nieuwe volgers met u zullen interageren; we garanderen alleen dat u de volgers krijgt waarvoor u betaalt.

We garanderen niet dat 100% van onze accounts een profielfoto, een volledige biografie en geüploade foto's hebben.

Nederlandse Instagram-volgers: de volgers worden gegenereerd via Nederlandse wedstrijden. De mensen die u gaan volgen begrijpen Nederlands. Ze zijn hoofdzakelijk gevestigd in Nederland, maar omdat Nederlands niet alleen in Nederland wordt gesproken, kunt u ook accounts hebben die in andere landen zijn gevestigd. Vanwege de beperkingen van het kopen van volgers kunnen we niet garanderen dat alle volgers die u ontvangt zich in Nederland bevinden.

In het geval dat uw Instagram-account meer dan 2000 volgers heeft, kunnen we geen stabiele levering van 100% garanderen, omdat we de oorsprong en kwaliteit van eerdere geleverde volgers niet kennen. We kunnen verliezen als gevolg van uw eerdere aankopen of van een slechte kwaliteit account dat niet aantrekkelijk is om te volgen niet compenseren. Als we ongebruikelijk grote verliezen op uw account opmerken, zijn we verplicht onze zendingen stop te zetten.

U mag niets uploaden naar de website SOSFOLLOWERS, inclusief naaktheid of enig materiaal dat niet is toegestaan ​​of geschikt is voor de Instagram/Twitter/Facebook of social media-gemeenschap.

Prive-accounts worden niet terugbetaald. Zorg ervoor dat uw account openbaar is voordat u een bestelling plaatst.

Vrijwaring van aansprakelijkheid:
SOSFOLLOWERS is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u of uw bedrijf kunt ondervinden.

Accountopschorting:
SOSFOLLOWERS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het opschorten van accounts of het verwijderen van afbeeldingen door Instagram, Twitter, Facebook, YouTube of andere sociale

media.

We gebruiken onze eigen pagina's op sociale media, gesponsorde berichten en advertentieplatforms om accounts te promoten. Onze diensten zijn uitsluitend bedoeld voor het promoten van uw account of inhoud en moeten voor dit doel worden gebruikt. SOSfollowers kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat u ervan maakt.

Elke aankoop moet zorgvuldig worden overwogen. Het kopen van volgers, likes, etc. kan van invloed zijn op de strategie en het imago van uw account. U bent verantwoordelijk voor uw aankoop. SOSFOLLOWERS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het imago dat uw account uitdraagt nadat de leveringen zijn voltooid.


Artikel 4: JUISTHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE


We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de aankoophoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst via hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die dezelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u te waarschuwen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/het telefoonnummer dat u hebt opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig lijken te zijn van handelaren, wederverkopers of distributeurs.
U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountinformatie te verstrekken voor alle bestellingen die u plaatst in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, snel bij te werken, zodat we transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.
Zie onze retourbeleid voor meer details.


Artikel 5: BETALINGSVOORWAARDEN


Betaling is verschuldigd op het moment van bestelling.
De klant kan bestellingen plaatsen op de website en betalingen verrichten met een creditcard. Creditcardbetalingen worden uitgevoerd via beveiligde transacties die worden verzorgd door een online betalingsplatformaanbieder.
Bij creditcardbetalingen heeft SOS FOLLOWERS geen toegang tot enige informatie over de betaalmiddelen van de klant. De betaling wordt rechtstreeks uitgevoerd bij de bankinstelling.


Artikel 6: LEVERING


De levertijden kunnen variëren afhankelijk van de aard van de service en de bestelde hoeveelheid.

Handmatige levering wordt handmatig goedgekeurd na ontvangst van de betaling. Deze wordt dan uitgevoerd binnen 24-72 werkdagen na het plaatsen van de bestelling op de SOS FOLLOWERS-website. Deze termijn kan veranderen afhankelijk van de termijn die door de klant wordt gevraagd bij het plaatsen van de bestelling.

Onze klantenservice is beschikbaar om uw vragen te beantwoorden:

- Maandag tot en met vrijdag: 9:00 tot 17:00 uur
- Zaterdag: Gesloten (er kunnen echter permanenties zijn)
- Zondag: Gesloten (er kunnen echter permanenties zijn)

U kunt contact met ons opnemen via e-mail of via de online chat op de website.

Bestellingen die buiten deze uren worden geplaatst, kunnen worden uitgesteld tot de volgende ochtend.

SOSFOLLOWERS garandeert geen levertijd voor services. We bieden onze beste schatting wanneer de bestelling zal worden geleverd. Dit is slechts een schatting en SOSFOLLOWERS zal geen bestellingen terugbetalen die in behandeling zijn als u denkt dat ze te lang duren.

SOSFOLLOWERS streeft ernaar om precies te leveren wat onze klanten van ons verwachten. We behouden ons het recht voor om een ​​type service te wijzigen als we het nodig achten om een ​​bestelling uit te voeren.

De klant kan echter om annulering en terugbetaling van zijn bestelling verzoeken als de oorspronkelijk geplande termijn met meer dan 30 dagen wordt overschreden.

U MOET DEZE INSTRUCTIES ABSOLUUT VOLGEN VOOR EEN GOEDE AFHANDELING VAN DE LEVERINGEN:

- Maak uw account niet privé (van toepassing op alle bestelde services). Als u uw profiel privé maakt tijdens deze periode, kunnen de leveringen niet worden uitgevoerd.

- Wijzig uw naam niet tot aan het einde van de levering.

- Plaats geen bestelling elders om verwarring met de ontvangen volgers te voorkomen. Verliezen van volgers als gevolg van uw aankopen op andere sites worden niet gecompenseerd.

- Het is ten strengste verboden om onze services te gebruiken voor accounts die niet van u zijn en/of zonder toestemming van de eigenaar.

- Verwijder de ontvangen volgers niet. Als we acties van verwijderingen opmerken, worden de leveringen stopgezet en is geen terugbetaling mogelijk.

Als u deze instructies niet naleeft, worden de leveringen automatisch geannuleerd en loopt u het risico uw bestelling niet te ontvangen.

We zullen geen bestelling terugbetalen die niet kon worden geleverd vanwege het niet naleven van deze voorwaarden. Geen enkele terugbetaling kan worden gevraagd na het begin van de leveringen.


Artikel 7: TERUGBETALING


Nadat een bestelling is geplaatst, kan deze niet worden geannuleerd.

U gaat ermee akkoord dat wanneer u een betaling uitvoert, u geen geschil of terugvordering tegen ons indient om welke reden dan ook.

Als u na een bestelling een verzoek tot terugbetaling tegen ons indient, behouden we ons het recht voor om alle toekomstige bestellingen te annuleren, u van onze site te verbannen en alle volgers of alle andere dingen die we

aan uw Instagram/Facebook/Twitter-accounts of andere sociale media-accounts hebben geleverd, te verwijderen.

Bestellingen geplaatst bij SOSFOLLOWERS worden niet terugbetaald of geannuleerd nadat ze zijn geplaatst. U ontvangt een terugbetalingskrediet op uw SOSFOLLOWERS-account als de bestelling niet kan worden geleverd.

Verloren bestellingen of bestellingen geplaatst op een privé-account geven geen recht op terugbetaling. Bevestig elke bestelling voordat u deze plaatst.

Elke vorm van frauduleuze activiteit, zoals het gebruik van ongeautoriseerde of gestolen creditcards, leidt tot beëindiging van uw account. Er zijn geen uitzonderingen.

Vanwege updates van Instagram of acties van individuele gebruikers, kunt u verlies van volgers, likes, weergaven, reacties en andere geleverde services op uw account ervaren. In geen geval kan sosfollowers.nl verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke verliezen.

Artikel 8: FACTURERING
SOS FOLLOWERS zal de klant elektronisch een factuur sturen of ter beschikking stellen na elke betaling. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in om facturen elektronisch te ontvangen.

Artikel 9: UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIET
We garanderen niet en doen geen enkele bewering dat uw gebruik van onze service ononderbroken, snel, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die mogelijk worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen onderbreken of de Service op elk moment kunnen annuleren zonder u vooraf te informeren.
U komt uitdrukkelijk overeen dat uw gebruik van de Service of uw onvermogen om deze te gebruiken, geheel op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die u via de Service worden aangeboden, worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

SOS FOLLOWERS, onze directie, managers, medewerkers, gelieerde bedrijven, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies, vordering of directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, kosten van vervanging of andere soortgelijke schade, ongeacht of dit contractueel is, nalatigheid (zelfs in het geval van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een service of product van deze service, of met betrekking tot enige andere vordering die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of omissies in enig materiaal, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Service of enig materiaal (of product) dat op welke manier dan ook beschikbaar wordt gesteld door de Service, zelfs als u bent gewaarschuwd voor de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate toegestaan ​​door de wet.

Let op: de bovenstaande vertaling is een automatische vertaling en kan mogelijk kleine onnauwkeurigheden bevatten. Voor juridische doeleinden of officiële communicatie wordt aanbevolen om een beëdigde vertaler te raadplegen om de tekst nauwkeurig en juridisch correct te vertalen.

 

De CGU - Algemene Gebruiksvoorwaarden


(laatste update: 30/04/2021)


Artikel 1: DOEL


Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de voorwaarden te definiëren waaronder sosfollowers.nl de diensten aan gebruikers levert. Elk gebruik van een van de diensten die door sosfollowers.nl worden aangeboden, moet in overeenstemming zijn met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.


Artikel 2: AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


De gebruiker verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te aanvaarden, die van kracht zijn op de dag van de toegang tot de website en de inschrijving voor de diensten aangeboden door sosfollowers.nl. sosfollowers.nl behoudt zich het recht voor om op elk moment een deel of het geheel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om regelmatig de datum van de laatste herziening te controleren en kennis te nemen van de laatste versie van dit document.


Artikel 3: INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT


De gebruiker erkent dat sosfollowers.nl de enige eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website sosfollowers.nl en de redactionele inhoud. Geen enkele bepaling in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie aan de gebruiker met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten waarvan sosfollowers.nl eigenaar kan zijn of het exclusieve exploitatierecht kan hebben. sosfollowers.nl verleent alleen toestemming voor het bekijken van de redactionele inhoud voor persoonlijk en privégebruik, met uitsluiting van elk openbaar bekijken of verspreiden. Bijgevolg is elke niet-geautoriseerde weergave, reproductie of extractie door sosfollowers.nl van de redactionele inhoud of van de website strikt verboden en kan leiden tot gerechtelijke vervolging. De overtreder kan civiel- en strafrechtelijke sancties opgelegd krijgen, met name in overeenstemming met de artikelen L. 335.2 en L. 343.1 van de Code de la Propriété Intellectuelle (Intellectueel Eigendomsrecht).


Artikel 4: AANSPRAKELIJKHEID


De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat hij/zij voorzichtigheid moet betrachten bij het gebruik van de redactionele inhoud en alle daarmee verband houdende risico's moet dragen, met name wanneer hij/zij vertrouwt op de juistheid, bruikbaarheid of volledigheid van deze redactionele inhoud, en dat hij/zij onder zijn/haar verantwoordelijkheid alle nodige verificaties moet uitvoeren.
Het team van sosfollowers.nl besteedt de nodige zorg aan het samenstellen van de redactionele inhoud. Desalniettemin biedt sosfollowers.nl geen enkele garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid van de informatie in de redactionele inhoud. In dit verband kan sosfollowers.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie die deel uitmaakt van de redactionele inhoud, voor welk doel dan ook.
Het gebruik van de diensten is geheel voor risico van de gebruiker, met name met betrekking tot het downloaden van gegevens, bestanden of software die zijn computer kunnen beschadigen. De aansprakelijkheid van sosfollowers.nl kan met name niet worden aangenomen voor enig gegevensverlies, virus, computerbugs of schade aan zijn computer.
sosfollowers.nl garandeert niet dat de aangeboden diensten voldoen aan de verwachtingen van de gebruiker.
sosfollowers.nl staat niet garant voor de kwaliteit en/of de rechtmatigheid of overeenstemming met de wet van inhoud die niet door sosfollowers.nl is gecreëerd, met name de inhoud en meningen die door de gebruiker worden geuit of verspreid op externe websites die toegankelijk zijn via een hyperlink.
sosfollowers.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verspreiden van gegevens door de gebruiker die inbreuk maken op rechten, met name eigendomsrechten, van derden.
sosfollowers.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van technische oorzaken, met name de onbeschikbaarheid van de website en elk defect dat de werking ervan beïnvloedt.
sosfollowers.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, zoals financiële verliezen, gederfde winst of verstoringen van welke aard dan ook die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid om de aangeboden diensten te gebruiken.
Bovendien vrijwaart de gebruiker sosfollowers.nl tegen elke claim of actie die tegen haar zou kunnen worden ingediend, om welke reden dan ook en meer in het algemeen met betrekking tot het invoeren van gegevens of informatie, door iedere persoon die beweert schade te hebben geleden als gevolg van het online plaatsen van zijn/haar gegevens of informatie op de website, en verbindt zich om sosfollowers.nl schadeloos te stellen voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die daaruit kunnen voortvloeien.


Artikel 5: AANVAARDEN VAN INTERNETRISICO'S


De gebruiker verklaart goed op de hoogte te zijn van internet, de kenmerken en beperkingen ervan, en erkent met name het volgende:
Dat internet een open netwerk is dat niet beheersbaar is door sosfollowers.nl en dat gegevensuitwisselingen via internet slechts een relatieve betrouwbaarheid genieten en met name niet beschermd zijn tegen het risico van mogelijke omleidingen of piraterij.
Dat het optioneel communiceren van gegevens door de gebruiker die als gevoelig worden beschouwd, dus op eigen risico is.
Op de hoogte zijn van de aard van het internetnetwerk, met name de technische prestaties en react

ietijden, om gegevens te raadplegen, te bevragen of over te dragen.
sosfollowers.nl kan niet garanderen dat de uitgewisselde informatie niet door derden zal worden onderschept en dat de vertrouwelijkheid van de uitwisselingen wordt gegarandeerd.
sosfollowers.nl informeert de gebruiker over de regels en gebruiken die op internet van toepassing zijn, bekend als Netiquette, en verschillende gedragscodes, met name de Internet Charter, die op internet beschikbaar zijn.


Artikel 6: TOEGANKELIJKHEID VAN DE DIENSTEN


sosfollowers.nl is in principe toegankelijk voor gebruikers, 7 dagen per week en 24 uur per dag, behalve in geval van onderbreking, gepland of niet, voor onderhoud of in geval van overmacht. In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de diensten, verbindt sosfollowers.nl zich ertoe al het mogelijke te doen om de toegang tot de diensten te herstellen en zal het dan proberen om gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van de data en tijden van de interventie. Omdat sosfollowers.nl alleen een middelenverplichting heeft, kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ongeacht de aard ervan, als gevolg van een onbeschikbaarheid van de diensten.
sosfollowers.nl behoudt zich het recht voor om een gebruiker unilateraal en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot een deel of het geheel van de website sosfollowers.nl te weigeren, met name in geval van een duidelijke schending van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. sosfollowers.nl behoudt zich ook het recht voor om het account van een gebruiker op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving, zonder hiervoor te hoeven rechtvaardigen en zonder dat enige tegenprestatie, met name financieel, kan worden geëist.
De gebruiker erkent dat sosfollowers.nl niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het verwijderen van de toegang tot de website sosfollowers.nl en/of het account van de gebruiker.


Artikel 7: TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE DIENSTEN


Toegangsvoorwaarden voor vrije diensten: de toegang tot de redactionele inhoud van de website sosfollowers.nl is volledig gratis.
Toegangsvoorwaarden voor specifieke diensten: het gebruik van specifieke diensten vereist dat de gebruiker een registratieprocedure volgt waarin hij/zij zijn/haar gegevens moet verstrekken. De gebruiker verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie, met name de persoonlijke informatie, juist, volledig en up-to-date is en de nodige wijzigingen aan te brengen.
Deze registratieprocedure leidt tot het aanmaken van een persoonlijk account voor de gebruiker. Het is niet toegestaan om meer dan één account per natuurlijke persoon aan te maken.
Als onderdeel van deze procedure verklaart de gebruiker uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van en gaat hij/zij uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van de inschrijving voor specifieke diensten, zodra hij/zij het inschrijvingsformulier invult waarin de zin "Door u te registreren, verklaart u de gebruiksvoorwaarden van sosfollowers.nl te hebben gelezen en aanvaard." staat vermeld. Elke aanvaarding die door de gebruiker wordt uitgedrukt door op een knop te klikken of op de enter-toets te drukken, wordt beschouwd als een handtekening, net als zijn/haar handgeschreven handtekening. Door deze klik of druk wordt de gebruiker geacht onherroepelijk zijn/haar akkoord te hebben gegeven.


Artikel 8: PERSOONSGEGEVENS - VERTROUWELIJKHEID VAN VERZAMELDE GEGEVENS


Dit beleid heeft betrekking op hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken. Wij nemen uw privacy serieus en zullen alle nodige maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Alle ontvangen persoonlijke informatie zal alleen worden gebruikt om uw bestelling uit te voeren. Wij verkopen of delen uw informatie niet met anderen. Alle informatie wordt versleuteld en opgeslagen op beveiligde servers.


Artikel 9: TOEPASSELIJK RECHT - RECHTSMACHT


Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.


Artikel 10: KLANTENSERVICE


Gelieve uw verzoeken te sturen naar contact@sosfollowers.nl.